Update watersnood woensdag 25 augustus 2021
Vandaag kort bericht. Kijken naar ‘het Benefiet’. Was een rustig dagje in de loods. Flink opgeruimd om alles meer overzichtelijk uit te stallen én om plek te maken voor de nieuwe meubels die door de fa. Heuts zijn toegezegd.
Van een vrijwilligersgroep komt de vraag: als er binnenkort nog behoefte is aan hulp bij het weer opknappen van de woning na de watersnood, wilt u dat dan tijdig melden? Dan kunnen we ook tijdig voor vrijwilligers zorgen!
Speciale oproep aan schilders(bedrijven): grote vraag vanuit slachtoffers is er naar WITTE MUURVERF. Wie heeft nog staan?? Wie zorgt voor ‘blije koppies’ ?? U kunt dit afleveren bij de loods in Berg en Terblijt.
Morgen weer…..