BERGSE KRACHT, EEN PERSOONLIJK VERHAAL

Nadat in november 2015 bij mij darmkanker werd geconstateerd ontstond al snel de behoefte om in contact te komen met lotgenoten. Deze behoefte was niet alleen bij mij aanwezig, maar ook bij mijn vrouw Natasja en bij mijn jonge kinderen Luuk en Evi.

Er zijn verschillende manieren om de diagnose kanker te verwerken. Hoewel ik voor gesprekken terecht kon bij lotgenoten en deskundigen in het ziekenhuis of in een Toon Hermanshuis in Maastricht, Heerlen, of Sittard, wilde ik een eigen ontmoetingsplek, in mijn vertrouwde omgeving, met bekende gezichten om me heen. Om te polsen of andere inwoners van Berg en Terblijt en het Heuvelland een vergelijkbare behoefte hadden, maakte ik een Facebook-pagina met de naam Bergse Kracht, en vroeg om respons over dit idee. De reacties waren overweldigend. Binnen vier dagen werden meer dan 9000 mensen bereikt en ik ontving enorm veel positieve reacties en emailtjes. De Facebook-pagina werd bijna 200 keer geliked. Een vraag was waar mijn website te vinden was. Maar…, die website was er nog niet. In dezelfde week ontwierp en lanceerde ik www.bergsekracht.nl, een digitale ontmoetingsplek.

Daarnaast wilde ik graag een fysieke ontmoetingsplek realiseren. Nu hebben wij een bedrijfje aan huis met een wijnproeflokaal. Dit is een ruimte die gezelligheid en warmte uitstraalt, en deze hebben Natasja en ik opengesteld voor ontmoetingen met lotgenoten. Mensen die net als ik geconfronteerd worden met kanker en behoefte hebben om hier met anderen over te praten, te huilen, maar zeer zeker ook te lachen, zijn van harte welkom op deze ontmoetingsplek. Fysiek en digitaal: Bergse Kracht is bedoeld voor mensen met kanker, hun familieleden, inclusief kinderen, en andere dierbaren. In de afgelopen jaren konden al vele uitdagingen worden besproken en opgelost. Dat zijn de spreekwoordelijke bergen waar men tegen opkijkt. Met de bundeling van krachten worden deze beklommen.

BERGSE KRACHT, EEN GEDREVEN MISSIE

De Stichting Bergse Kracht is opgericht op 15 maart 2016. De volgende dorpsgenoten vormen momenteel het bestuur: Ramon Nafzger (oprichter), GeertJan Dinant, Paul Volders en Jan Antonides. Met veel kennis en kunde dragen deze personen bij aan het welslagen van de missie van de Stichting. Bergse Kracht helpt mensen die worden getroffen door kanker. Zij brengt mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen bij elkaar. Alle beetjes helpen. Bergse Kracht is er ook voor familie, vrienden en mantelzorgers. Voorbeelden van praktische hulp die kan worden gefaciliteerd zijn: vervoer naar het ziekenhuis, klusjes in en om het huis, boodschappen doen, de hond uitlaten, helpen met de tuin, huishoudelijk werk, etc. Een ander belangrijk doel is het uitwisselen van ervaringen tussen mensen met kanker onderling, maar ook tussen mensen met kanker en deskundigen op deelgebieden, bijvoorbeeld een ergotherapeut, een diëtist, arbeidsdeskundige, medisch specialist, etc.

De naam “Bergse Kracht” is gekozen omdat het bij de diagnose kanker voelt alsof je onderaan een immense berg staat en je de kracht moet vinden om deze te beklimmen. De initiatiefnemers uit Berg en Terblijt hopen van ganser harte dat de ontmoetingsplek en de genoemde activiteiten een groot succes worden, en dat mensen die geconfronteerd worden met kanker er kracht vinden. Stichting Bergse Kracht staat dan ook voor Krachtenbundeling bij Kanker.

STEUN ONZE MISSIE

BESTUURSLEDEN BERGSE KRACHT

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter + secretariaat: Dhr. R. Nafzger
Penningmeester: Dhr. Prof. Dr. P. Volders
Algemeen Bestuurslid: Dhr. Prof. Dr. G.J. Dinant
Algemeen Bestuurslid: Dhr. Jan Antonides

 

Alle bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.