Update watersnood maandag 2 augustus 2021

Vanmorgen vol goede moed weer begonnen met het openen van de mail. Gelijk een hulpvraag van iemand in de getroffen gebieden via onze website www.bergsekracht.nl mogen ontvangen! Hierop gelijk actie kunnen ondernemen en een begin kunnen maken met de uitvoering van deze hulpvraag, bestaande uit sloop- en opruim werkzaamheden, door het inzetten van de vele vrijwilligers uit het hele land! Dat is ook de kracht van onze Stichting Bergse Kracht. De hulpvraag direct kunnen koppelen aan het hulpaanbod. Tevens zie je gelijk de kracht van onze website. Hier kun je namelijk je hulpvraag indienen en anderen kunnen hier ook het hulpaanbod aangeven. Het vergt moed en vertrouwen om een hulpvraag te stellen. Daarom zijn we ook zo veel in de getroffen gebieden te vinden. Contact maken met de mensen en direct met eigen ogen kunnen zien waar de nood het hoogste is en gelijk kunnen schakelen om hulp te verlenen aan hen die dat behoeven! Mensen komen er nu steeds meer achter dat verzekeringen lang niet alles vergoeden en dat lokale overheden lang niet altijd voorbereid en ingericht zijn op langdurige nazorg, terwijl dit nu wel aan de orde is en ook wel verwacht wordt. Het kost tijd en inzicht om dit goed, constructief en langdurig te gaan verzorgen. Wij van Stichting Bergse Kracht proberen uiteraard ook daar weer ons steentje aan bij te dragen! Samen komen we er wel, hoe lang het ook gaat duren! Het zal lang niet altijd van een leien dak gaan, er zullen nog meer tegenslagen komen en ook die gaan we overwinnen. De naam Bergse Kracht is ontstaan uit het gegeven dat als je getroffen wordt door onheil, je vaak tegen een enorme Berg aankijkt. Als je ineens naar die top wilt, is het niet te doen en lijkt die Berg veel te hoog. Neem die Berg dan ook in kleine stapjes en voordat je er erg in hebt, sta je weer op de Top!😘