Update watersnood donderdag 9 september 2021
Er is weer enorm veel werk verzet in de loods. 15 Gedupeerden kwamen langs en werden geholpen met diverse spullen. Ook werden weer goederen ingeleverd, welke naar België zullen gaan. Gelet op een enorm lichtpuntje in deze donkere dagen voor gedupeerden, waarover we later meer en heel uitgebreid zullen berichten, zijn we genoodzaakt om ruimte vrij te maken in de loods. Aangezien er geen kleding en schoenen worden gevraagd, maar deze wel in de loods te vinden zijn, hebben we besloten om deze kleding en schoenen te doneren aan “De Engelen van Sittard”. Een hele mooie organisatie, die opkomen voor mensen die het moeilijk hebben. De eerste lading werd al geleverd en vrijdag zal een tweede lading die kant uitgaan. Door alle drukte begin je ook zaken te vergeten, zoals de gebruikelijke update in de avonduren. Vanmorgen schoot me dit te binnen en vandaar nu de update. Ook nu speciale aandacht voor een dame van 84 jaar oud uit Nuth. Zij kwam speciaal naar de loods om spullen af te leveren met de bedoeling om deze te verstrekken in België. Hoe mooi is dit! Het valt me op dat met name de hele jonge mensen en de ouderen in onze samenleving zich steeds nadrukkelijker laten gelden als het gaat om hulpverlening aan anderen. Dat is pas samenwerking!
Jong en oud samen op de bres voor gedupeerden!