Update waternood maandag 30 augustus 2021
De Winkel zonder Kassa
Schitterend, de héle dag razend druk in de loods ! Wat blijkt: sommige straten hadden de flyer met info over de loods in Berg blijkbaar niet ontvangen een paar weken geleden. Gelukkig via mond-op-mond reclame komt de boodschap tóch terecht. Dus mensen, als je medeburgers treft die op één of andere manier de gang naar de loods in Berg en Terblijt nog niet hebben ontdekt, ZEGT HET VOORT (Valkenburgerstraat 52, Berg en Terblijt; tel. 06 50168130).
Vanmorgen PLECHTIG MOMENT: een delegatie uit Geulle e.o. kwam een donatie overhandigen aan Stichting Bergse Kracht als waardering voor alle ontvangen hulp in de afgelopen 6 weken. Met deze donatie willen zij getroffenen van de watersnood in België helpen. Het fantastische bedrag van
€ 1.025,- is bijeen gebracht door de bewoners van Westbroek, Bruggelkes, Brommelen, Kleivelderweg en de Andreas Sauerlaan. Vraag is aan Bergse Kracht voorgelegd om mee te denken over een goede bestemming hiervoor. Da’s geen heel makkelijke opgave want de informatie en contacten uit het Belgische zijn vaak fragmentarisch en ad hoc. Om aan te geven hoe belangrijk netwerken en contacten zijn: in samenspraak met mensen/groepen, waaronder ook met name de landelijke app groep van Coline van N. die al langere tijd ook in België hulp verleent en daar ter plaatse ook een goed netwerk heeft opgebouwd, zijn we gestuit op een school annex schoolbus project. Met goedvinden van de donateurs vanuit Geulle wordt de donatie daaraan besteed. Uiteraard zullen we de schenkers van dit prachtige gebaar betrekken bij de officiële afhandeling van de transactie.
Voor wat betreft de openingstijden van de loods zal waarschijnlijk m.i.v. volgende week een aanpassing plaatsvinden. We zullen hierover vóór het komende weekend berichten via deze blog’s en via de website van Bergse Kracht (www.bergsekracht.nl). Hou dus Facebook en website van Bergse Kracht in de gaten!!!